מידע אודות ‎מסלקת החומרים‎

הגדרות פרטיות

רשם

שירות מסלקת החומרים של ישראל ניתן ע"י


שם הרשם
רשם המשתמשים במסלקת החומרים של ישראל

 שימוש בפרטים אישיים
הפרטים האישיים נאספים על מנת לאפשר תקשורת ושימוש בשירותים הניתנים. הפרטים יכולים לשמש לתקשורת בין נותני השירות לבין המשתמשים, וכן לתקשורת ישירה בין משתמשים. חלק מהפרטים חשופים בפרופיל הציבורי של המשתמש, אך פרטים אלה אינם חובה (למעט שם). הטיפול בפרטים האישיים אינו נעשה ע"י גורם חיצוני, אך המידע מאוחסן על שרתים שהושכרו מצד שלישי.

תוכן המידע ברשם
הפרטים הבאים עשויים להישמר ברשם:

פרטים אישיים: שם, כתובת אי-מייל, מספר טלפון וכתובת.
פרטי חשבון: שם משתמש, סיסמה (נשמרת באופן מוצפן).
טקסט שהמשתמש עשוי להכניס אודות עצמו.
ההצעות והבקשות שהמשתמש פרסם.
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, למשל מספר הפעמים שהמשתמש נכנס לחשבון.

מקורות המידע
הפרטים האישיים נמסרים ע"י המשתמש בזמן הרישום, או בזמן השימוש במערכת.

העברת המידע
המידע עשוי להיות מועבר למטרות מחקר כפי שמתואר בתנאי שימוש שהמשתמש אישר בזמן הרישום. החוקרים אינם רשאים לפרסם את תוצאות המחקר באופן שיחשוף את הפרטים האישיים של המשתמש או באופן שעלול להוביל לזיהויו. הפרטים האישיים של המשתמשים עשויים להיות מועברים לידי צוות מסלקת החומרים של ישראל.

עקרונות הגנת הרשם
המידע נשמר על מחשבים. הגישה למידע מוגבלת ע"י סיסמה, והגישה הפיזית למחשב מוגבלת ע"י ספק שירותי האירוח.