מידע אודות ‎מסלקת החומרים‎

אודות

מסלקת החומרים

התכנית בונה שיתופי פעולה בין מפעלים, עסקים, ארגונים, ויזמים – כאשר פסולת שעסק אחד מתקשה לפנות הופכת לחומר גלם זול ורווחי עבור עסק אחר. שימוש חוזר זה עוזר להסיט פסולת מאתרי הטמנה, חוסך עלויות ואנרגיה, ומסייע לייצר מקומות עבודה והזדמנויות חדשות.  הפלטפורמה יוצרת קשרים באמצעות האינטרנט בין השחקנים השונים בשוק ומאפשרת לעסקים גדולים וקטנים להרוויח מהתהליך.

כלכלה מעגלית היא תפיסה כלכלית המנסה לפעול להקטנת תביעת הרגל הסביבתית של ענפי הכלכלה, בעיקר התעשייה. תפיסה זו גורסת כי הפגיעה בסביבה מגיעה במקרים רבים לא כהכרח אלא כבעיה כלכלית הקיימת בתעשייה, לדוגמא יצירת פסולות הנובעת מחוסר יעילות ביצור. 

אחד מהכלים הבולטים והמתקדמים שיכולים לבוא לשימוש בכלכלה המעגלית היא הסימביוזה התעשייתית, שהיא שימוש חוזר בחומרי פסולת ופליטות כחומרי מוצא ליצור תעשייתי ופעילות משותפת לרכישה ותפעול של תשתיות יצור.

התהליך מספק תרומה כלכלית של: ירידה בעלויות חומרי הגלם; דרך חדשה ליצירת רווח מתהליך הייצור; חיסכון בעלויות מיטיגציה; תרומה סביבתית; הורדת כמויות הפסולות הנפלטות לסביבה ; הורדת צריכה של משאבי הייסוד ועוד

דוגמא: העברת הנחושת הנוצרת בתהליך טיהור השפכים של מפעל אינטל קריית גת לחברת מכרות נחושת תמנע (במקום לרמת חובב).